หน้าแรก

ข้อกำหนดการใช้งาน

1 การแนะนำ

ยินดีต้อนรับสู่ http://www.medmonks.com/ เว็บไซต์สำหรับการค้นหาและเปรียบเทียบคลินิกด้านสุขภาพทั่วโลกและเพื่อเชื่อมต่อผู้ใช้และผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพความสวยงามบริการแบบองค์รวมและบริการที่คล้ายคลึงกันและบริการอื่น ๆ โดยบุคคลที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ http : http://www.medmonks.com/ (บริการเหล่านี้ถูกกล่าวถึงในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ว่าเป็น "บริการ" และผู้ให้บริการ (รวมถึงผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมโรงพยาบาลและคลินิกทุกรายและ) จะเรียกว่า "ผู้ให้บริการ" และ / หรือ "คลินิก") จะช่วยให้คุณมีโอกาสในการค้นหาค้นหาและติดต่อบริการทางการแพทย์ของคลินิกและผู้ให้บริการทั่วโลก นอกจากนี้ยังเป็นแพลตฟอร์มสำหรับผู้ใช้ที่ลงทะเบียน (ระบุไว้ด้านล่าง) สามารถซื้อบัตรกำนัลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ ("Voucher") Medmonks.com และสิ่งอำนวยความสะดวกบริการและวัสดุต่างๆที่มีอยู่ในเว็บไซต์ ("เว็บไซต์") เป็นของ Medmonks.com ("http://www.medmonks.com/") ซึ่งเป็น บริษัท จดทะเบียนในประเทศอินเดียและดำเนินการโดย บริษัท Medmonks Medicare Private Limited โดย บริษัท หมายเลขประจำตัว U74999DL2016PTC307504 ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่บ้านเลขที่ 19, 2nd ชั้นบล็อก E2 ภาค 7, Rohini นิวเดลี 110085 อินเดีย เพื่อวัตถุประสงค์ในข้อตกลงการใช้งาน "เรา", "ของเรา" และ "เรา" หมายถึง Medmonks.com

2 ข้อควรระวัง

Medmonks.com ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดหาคำแนะนำทางการแพทย์หรือการแพทย์หรือการวินิจฉัย ข้อมูลใด ๆ ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นและไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการแพทย์แทนแพทย์ เว็บไซต์นี้เป็นบริการที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้บริการและ / หรือคลินิกที่รวบรวมจากผู้ให้บริการด้านสุขภาพหรืออินเทอร์เน็ตและอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนซื้อคูปอง เราไม่ได้ตรวจสอบหรือตรวจสอบเนื้อหาใด ๆ ที่ทางคลีนิกและ / หรือผู้ให้บริการแจ้งไว้และไม่รับรองใด ๆ กับคลินิกและ / หรือผู้ให้บริการ หากคุณตัดสินใจที่จะเข้าร่วมคลินิกหรือผู้ให้บริการเพื่อให้บริการกับคุณ (รวมทั้งโดยการซื้อ Voucher ในเว็บไซต์ของเรา) คุณจะต้องเสี่ยงต่อการเป็นเจ้าของ ในกรณีนี้คุณควรทราบว่าคลินิกบางแห่งและ / หรือผู้ให้บริการที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้อยู่ในเขตอำนาจศาลที่ไม่มีประกันภัยหรือมีข้อบังคับเกี่ยวกับบริการทางการแพทย์ที่พวกเขาเสนอ เราขอแนะนำให้คุณทำการวิจัยของคุณเองเกี่ยวกับคลินิกและ / หรือผู้ให้บริการใด ๆ ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์และคุณควรปรึกษากับแพทย์หรือผู้ให้บริการดูแลสุขภาพหลักของคุณก่อนที่จะมีส่วนร่วมในคลินิกและ / หรือผู้ให้บริการจากเว็บไซต์นี้ คุณควรทราบว่าผลของการค้นหาใด ๆ ที่คุณดำเนินการบนเว็บไซต์สำหรับคลีนิกและ / หรือผู้ให้บริการไม่ควรตีความว่าเป็นข้อรับรองโดย Medmonks.com คลินิกใด ๆ และ / หรือผู้ให้บริการหรือประกอบการจัดอันดับเปรียบเทียบใด ๆ ของคลินิกและ / หรือผู้ให้บริการ

3 บริการที่เราไม่ให้

1 Medmonks.com ไม่ใช่บริการแนะนำทางการแพทย์และไม่รับรองแนะนำหรืออนุมัติคลินิกและ / หรือผู้ให้บริการใด ๆ ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ เราไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์หรือไม่ถือปฏิบัติว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และจะไม่หารือหรือให้คำแนะนำในเรื่องใด ๆ เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลกับลูกค้า (ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง) หรือคลินิกและ / หรือผู้ให้บริการ 2 เนื่องจากเราไม่สามารถควบคุมข้อมูลที่ได้จาก Clinic และ / หรือ Provider หรือข้อมูลที่ได้รับจาก Medmonks.com จากอินเทอร์เน็ตที่มีอยู่ผ่านทางเว็บไซต์นี้ Medmonks.com ไม่รับประกันหรือรับรองความถูกต้องคุณภาพความปลอดภัยหรือความชอบด้วยกฎหมายของ คลินิกและ / หรือผู้ให้บริการหรือบริการที่จัดหาให้หรือโดยเจตนาที่จะให้โดยคลินิกและ / หรือผู้ให้บริการความถูกต้องของรายชื่อใด ๆ หรือข้อมูลใด ๆ ของคลินิกและ / หรือข้อมูลผู้ให้บริการที่เราอาจจัดให้แก่คุณหรือความสามารถของคลินิกใด ๆ และ / หรือผู้ให้บริการ เพื่อทำรายการ

4 บริการที่เราให้บริการ

1 Medmonks.com เป็นเว็บไซต์สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ ("ลูกค้า" "ของคุณ" หรือ "คุณ") และคลินิกและ / หรือผู้ให้บริการที่ตั้งอยู่ทั่วโลกที่ต้องการให้บริการ Medmonks.com อำนวยความสะดวกในการแนะนำระหว่างลูกค้าและคลีนิกและ / หรือผู้ให้บริการผ่าน Website.Medmonks.com ยังอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนซื้อบัตรกำนัลเพื่อการบริการ Medmonks.com ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการและไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการการนัดหมายและ / หรือการส่งมอบบริการรวมถึงสถานที่ที่ซื้อคูปองบนเว็บไซต์สำหรับบริการใด ๆ 2 Medmonks.com รวบรวมข้อมูลจากคลินิกและผู้ให้บริการทั่วโลกที่หลากหลายเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการของพวกเขารวมถึงจากเว็บไซต์จำนวนมากที่เผยแพร่สู่สาธารณะ คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ผ่านเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลนี้จะช่วยคุณในการตัดสินใจเลือกคลินิกหรือผู้ให้บริการที่คุณต้องการโดยทำการวิจัยของคุณเองในคลินิกหรือผู้ให้บริการดังกล่าว หากคุณเลือกคลินิกหรือผู้ให้บริการเพื่อให้บริการทางคลินิกเราจะอำนวยความสะดวกในการติดต่อระหว่างคุณกับคลินิกหรือผู้ให้บริการโดยให้ข้อมูลของคุณกับคลินิกหรือผู้ให้บริการ ("บริการเว็บไซต์") หรือให้ข้อมูลติดต่อของ คลินิกหรือผู้ให้บริการ 3 คุณอาจแค่ต้องการเรียกดูเว็บไซต์เพื่อดูว่า Medmonks.com มีอะไรให้บ้าง หากเป็นกรณีนี้ข้อกำหนดเฉพาะบางประการของข้อกำหนดการใช้งานนี้จะมีผลบังคับใช้กับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณและข้อกำหนดอื่น ๆ จะไม่เกี่ยวข้องกัน

5 นโยบายเนื้อหา

1 Medmonks.com ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางสำหรับการจัดจำหน่ายออนไลน์และการเผยแพร่ข้อมูลที่ส่งผ่านเว็บไซต์และไม่มีภาระผูกพันในการคัดกรองเนื้อหาหรือข้อมูลล่วงหน้าและจะไม่รับผิดชอบในการคัดกรองหรือตรวจสอบเนื้อหาที่คุณหรือคลินิกและ / หรือผู้ให้บริการโพสต์ . คุณเป็นผู้รับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวต่อเนื้อหาและข้อมูลที่คุณให้กับเราเพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ผ่านแบบฟอร์มการป้อนข้อมูลของเราหรืออื่น ๆ เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือลบเนื้อหาของคุณหากเราเชื่อว่าเนื้อหานั้นไม่จริงหรืออาจก่อให้เกิดความรับผิดต่อเรา 2 คุณรับทราบว่าเราอาจเผยแพร่บทวิจารณ์ของคลินิกและ / หรือผู้ให้บริการหรือบริการที่คลินิกและ / หรือผู้ให้บริการของคุณจัดหาให้แก่คุณไม่ว่าจะบนเว็บไซต์หรือบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงและคุณยินยอมที่จะเผยแพร่บทวิจารณ์ดังกล่าวอย่างไม่ จำกัด เมื่อโพสต์รีวิวของคลินิกหรือผู้ให้บริการไปยัง Medmonks.com คุณต้องปฏิบัติตามนโยบายการตรวจสอบในปัจจุบันซึ่งรวมถึง: - รีวิวไม่สามารถทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง - รีวิวต้องเป็นมิตรกับครอบครัว (ไม่มีคำหยาบคาย ฯลฯ ) - ไม่มีข่าวลือ คุณไม่สามารถบอกได้ว่าคนอื่นพูดอะไร - ไม่มีการดูหมิ่นส่วนบุคคล - ไม่มีรายงานกิจกรรมทางอาญา (ต้องรายงานต่อหน่วยงานที่เหมาะสม) - ข้อมูลเชิงพาณิชย์ทุกประเภทรวมถึงที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ - เนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้ารายอื่น - การตรวจสอบจะต้องใช้มารยาททางอีเมลมาตรฐาน CAPS, ไม่มี HTML เป็นต้น) - เราอาจเลือกที่จะปฏิเสธความเห็นที่เราไม่สามารถติดต่อคุณทางอีเมลหรือโทรศัพท์ 3 ข้อกำหนดอื่น ๆ ของนโยบายเนื้อหาเกี่ยวกับรีวิวและข้อความอื่น ๆ ที่ผู้ใช้ให้บนเว็บไซต์นั้นอยู่ในนโยบายการตรวจสอบ

6 อายุและความรับผิดชอบ

คุณควรทราบว่าบริการเว็บไซต์มีให้บริการเฉพาะและสามารถใช้ได้เฉพาะบุคคลที่มีสิทธิ์ตามกฎหมายในการทำสัญญาดังกล่าวภายใต้กฎหมายที่อยู่ในเขตอำนาจศาลที่ตนอาศัยอยู่เท่านั้น เมื่อเข้าถึงและใช้เว็บไซต์นี้คุณรับรองว่าคุณอายุเกินสิบแปดปี

7 การป้องกันข้อมูล

1. For the purpose of these Terms of Use "Data" means all electronic data or information, including personal data as defined in the various provisions of the Information Technology Act, 2000; the Information Technology (Reasonable Security Practices and Procedures and Sensitive Personal Information) Rules, 2011 (the “SPI Rules”); the Information Technology (Intermediaries Guidelines) Rules, 2011; and the EU General Data Protection Regulation (GDPR). It includes data submitted by you onto the Website and transferred by Medmonks.com to the Clinic or Provider, the processing of which is necessary to conclude the contract between you and the Clinic or Provider. You recognise and acknowledge that in order to facilitate the provision of Services to you, we will need to provide certain details of your personal information, including any medical information you provide us with, to Clinics or Providers whom you wish to arrange a consultation with. You explicitly consent to the transfer and disclosure of your personal information to such Clinics and/or Providers even where such Clinics and/or Providers are based in countries where protections for personal data are not as strong as those in India or the EU. We may also use your contact details, including your phone number and email address, to contact you from time to time to update you as to progress in relation to your consultation with a Clinic or Provider and other matters concerning the Website Services. You consent to us contacting you in this regard. 2. Medmonks.com endeavours to protect your privacy and the privacy of others who access the Website and use its facilities. For full details of the manner in which Medmonks.com uses cookies, the type of information we collect, how we use it and further details concerning the circumstances upon which we disclose information, please read the Privacy Statement which is hereby incorporated into and forms part of these Terms of Use. 3. Medmonks.com operates servers outside of India, therefore, you hereby agree to the transfer of personal data outside India. By using this website, you agree to Medmonks.com holding and processing, both electronically and manually, personal data about you (including sensitive personal data as defined in the relevant sections of the IT Act) for the operation, management, security and administration of Medmonks.com and complying with applicable laws, regulations and procedures, including transfer of personal data outside India. 4. Communication between you and a Clinic and/or Provider via email may be sent through Medmonks.com. The content of these emails may be retained by Medmonks.com in order to assist clients and clinics in tracking their communication. 5. Communication between you and a Clinic and/or Provider by phone may be routed through Medmonks.com. The time and date, success or failure and telephone numbers may be stored by Medmonks.com, in order to assist you and the Clinic and/or Provider in tracking phone communication between you and the Clinic and/or Provider. An audio recording of the call may also be stored. If the audio of a telephone call will be recorded then you will hear an audible message informing you of this in advance of the call beginning. 6. By signing up to become a Registered User you agree that we may send you advertisements and/or promotional material by email, including information about Vouchers you have purchased. If you do not wish us to contact you for marketing purposes, you may notify us by following the "unsubscribe" links on email communications issued by us and/or contacting us directly at +91 7683 088559.

8 การให้ข้อมูล

1 หากคุณต้องการจัดให้มีการปรึกษากับคลินิกและ / หรือผู้ให้บริการคุณจะต้องให้ข้อมูลบางอย่างเช่นรายละเอียดการติดต่อของคุณ (หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่อีเมล) อายุและเพศและข้อมูลทางการแพทย์บางอย่างเพื่อให้เรา นำเสนอข้อมูลของคุณต่อคลีนิกและ / หรือผู้ให้บริการที่อาจสนใจในการให้บริการแก่คุณ คุณรับประกันและรับรองว่าข้อมูลที่คุณให้นั้นเป็นข้อมูลล่าสุดถูกต้องทุกประการไม่ใช่ทรัพย์สินที่เป็นความลับของผู้อื่นหรือเป็นการละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามและเพียงพอสำหรับเราในการอำนวยความสะดวกในการบริการเว็บไซต์ แม้ว่า Medmonks.com จะพยายามเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณตลอดเวลา แต่คุณไม่ควรให้ข้อมูลใด ๆ ที่อาจทำให้คุณเสียหายหากเปิดเผยต่อสาธารณะ 2 ข้อมูลที่ส่งทางอินเทอร์เน็ตไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะปลอดภัยอย่างสมบูรณ์เนื่องจากอาจมีการสกัดกั้นสูญหายหรือเปลี่ยนแปลงได้ คุณเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยสำหรับข้อมูลใด ๆ ที่คุณให้ไว้กับเว็บไซต์ เราจะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลใด ๆ ที่ส่งผ่านอินเทอร์เน็ตและจะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลอื่นสำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อมูลที่คุณส่งถึงเราหรือคลินิกและ / หรือผู้ให้บริการหรือข้อมูลใด ๆ ส่งโดยเราคลินิกและ / หรือผู้ให้บริการหรือบุคคลที่สามให้คุณผ่านทางอินเทอร์เน็ต

9 การระงับ / การสิ้นสุด

Medmonks.com อาจจะระงับหรือยุติการเข้าถึงเว็บไซต์นี้หรือบริการใด ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้ทั้งหมดหรือบางส่วนไม่ว่าโดยทางใดทางหนึ่งหรือบางส่วนตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบห้ามมิให้ระงับหรือยุติการใช้งานเว็บไซต์นี้โดยเด็ดขาดไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ข้อมูลหรือคุณฝ่าฝืนเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้หรือหาก Medmonks.com ไม่สามารถตรวจสอบหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลใด ๆ ที่ถูกส่งไปยังเว็บไซต์ Medmonks.com ไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สามสำหรับการระงับหรือยุติการเข้าถึงเว็บไซต์นี้

10 การใช้เว็บไซต์

1. You agree not to use this Website or any of its facilities and/or services for any purpose that is unlawful or prohibited by these Terms of Use including but not limited to: (a). Any commercial purpose including but not limited to creating, checking, confirming, updating or amending your own or someone else's databases, records, directories, customer lists, mailing or prospecting lists; (b). Any purpose that is fraudulent, unlawful or prohibited by these Terms of Use; (c). Copying, modifying, transmitting, displaying, distributing, performing, reproducing, licensing, publishing, creating derivative works from, transferring or selling any information, software, products and services contained on or forming part of this Website, or otherwise using such content of the Website for resale, redistribution or for any other commercial use whatsoever including but not limited to any other website, surveys, contests or pyramid schemes. (d). Accessing or using the Website in and from jurisdictions which restricts or prohibits same by local law; (e). Accessing or using the Website in any manner which could damage, disable, overload, flood, mail bomb, crash or impair the Website or interfere with any other party's use and/or enjoyment of the Website; (f). Posting or transmitting, whether on a bulletin board, forum or otherwise, to or from the Website any unlawful, harassing, threatening, libellous, defamatory, tortious, obscene, hateful, scandalous, inflammatory, pornographic or profane material, or any other material that could give rise to any civil or criminal liability under law; (g). Transmitting material which may cause harm to Medmonks.com’s or any other party's computer systems, including but not limited to any material which contains viruses, Trojan horses, worms, spyware, adware, time bombs, cancelbots or other computer programming routines or engines that are intended to damage, destroy or otherwise impair a computer's functionality or the operation of the Website; (h). Harassing, harming or abusing another person, or contacting, advertising, soliciting, selling to any other person without their prior written consent or transmitting or relaying spam, junk email or chain letters; (i). Accessing data or materials not intended for your use; logging into a server or account which you are not authorised to access; attempting to probe, scan or test the vulnerability of a system or network or to breach security or authentication measures without proper authorisation; or impersonating any person or entity, or falsely stating or otherwise misrepresenting their identity or affiliation in any way; (j). Attempting to gain unauthorised access to the Website, or any computer systems or networks connected to any Medmonks.com website, through hacking, password mining or any other means; or (k). Harvesting or otherwise collecting by any means any programme material or information (including without limitation email address or details of other users) from the Website or monitoring, mirroring or copying any content of the Website without the prior written consent of Medmonks.com. 2. The pages contained in this Website may contain technical inaccuracies and typographical errors. The information on this Website may be updated from time to time but we do not accept any responsibility for keeping the information in these pages up-to-date, nor any liability for any failure to do so. 3. Medmonks.com reserves the right, at its sole discretion, to pursue all of its legal remedies upon breach by you of these Terms of Use, including but not limited to removal of your postings and content from this Website, closing your account and/or restricting your ability to access this Website and use the Website Services.

11 ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และใบอนุญาต จำกัด

1 ข้อมูลเนื้อหากราฟิกข้อความเสียงภาพปุ่มเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายบริการชื่อธุรกิจชื่อโดเมนสิทธิ์ในค่าความนิยมความรู้การออกแบบและสิทธิ์ในการออกแบบชื่อทางการค้าและโลโก้ (ไม่ว่าจะเป็น ที่ลงทะเบียนหรือไม่ได้ลงทะเบียน) ("วัสดุ") ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าฐานข้อมูลสิทธิที่ถูกต้องและกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ และได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายของประเทศและสนธิสัญญาระหว่างประเทศ Medmonks.com และ / หรือผู้ออกใบอนุญาต (แล้วแต่กรณี) จะรักษาสิทธิ์กรรมสิทธิ์ชื่อผลประโยชน์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของเนื้อหา การใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลที่สามมีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายและระบุตัวตนเท่านั้น เครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของที่ลงทะเบียน Medmonks.com ยืนยันว่าไม่มีความเป็นเจ้าของหรือสิทธิ์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลที่สามดังกล่าว 2 การใช้วัสดุอื่น ๆ บนเว็บไซต์นี้รวมถึงรูปแบบใด ๆ ของการทำสำเนาหรือการทำซ้ำการดัดแปลงการแจกจ่ายการอัพโหลดการตีพิมพ์ซ้ำการสกัดการใช้ซ้ำการรวมหรือบูรณาการกับวัสดุอื่น ๆ หรืองานหรือการจัดส่งใหม่โดยใช้เทคโนโลยีเฟรม โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก Medmonks.com เป็นสิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาดและเป็นการละเมิดสิทธิ์ในกรรมสิทธิ์ของ Medmonks.com นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในที่นี้อย่างชัดแจ้งไม่มีสิ่งใดในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ที่อาจตีความได้ว่าเป็นการให้คำปรึกษาโดยนัยหรือโดยประการอื่นว่าใบอนุญาตหรือสิทธิใด ๆ ภายใต้ลิขสิทธิ์สิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าฐานข้อมูลถูกต้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา Medmonks.com ผู้อนุญาตหรือบุคคลที่สาม 3 คุณตกลงที่จะอนุญาต Medmonks.com แบบไม่ผูกขาดไม่มีค่าลิขสิทธิ์ทั่วโลกสิทธิ์การใช้งานแบบถ่ายโอนได้ตลอดเวลาโดยมีสิทธิ์ในการให้สิทธิ์ย่อยทำซ้ำแจกจ่ายแจกจ่ายสร้างงานลอกเลียนแบบแสดงต่อสาธารณะและดำเนินการวัสดุใด ๆ และอื่น ๆ ข้อมูลรวมถึง แต่ไม่จำกัดความคิดที่มีอยู่ในนั้นสำหรับบริการใหม่หรือปรับปรุงเมื่อคุณส่งไปยังเว็บไซต์ทั้งในระหว่างกระบวนการลงทะเบียนหรืออื่น ๆ รวมถึงข้อมูลหรือวัสดุใด ๆ ที่คุณโพสต์ไปยังกระดานข่าวหรือฟอรัมประเมินผลบนเว็บไซต์

12 การปฏิเสธความรับผิด

1. This clause limits Medmonks.com's legal liability to you for your access to and use of the Website. You should read this clause carefully. You acknowledge that you have agreed to these Terms of Use relying on the disclaimers stated herein and that those disclaimers are an essential basis of this contract. 2. The website is available to all users "as is" and, to the greatest extent permitted by applicable law, the website is made available without any representations or warranties of any kind, either express or implied. Medmonks.com makes no representations, warranties or undertakings about the services or materials available on the website, including without limitation, their merchantability, quality or fitness for a particular purpose. All information provided on the website is intended as a guide only and should not be construed as a substitute for professional medical advice and Medmonks.com makes no representations, warranties or undertakings as to the accuracy of any information provided on this website. Medmonks.com makes no representations, warranties or undertakings that the website, or the server that makes it available, will be free from defects, including, but not limited to viruses or other harmful elements. To the maximum extent permitted by applicable law, Medmonks.com accepts no liability for any infection by computer virus, bug, tampering, unauthorised access, intervention, alteration or use, fraud, theft, technical failure, error, omission, interruption, deletion, defect, delay, or any event or occurrence beyond the control of Medmonks.com, which corrupts or affects the administration, security, fairness and the integrity or proper conduct of any aspect of the Website. All use by you of the Website is at your own risk. You assume complete responsibility for, and all risk of loss resulting from, your downloading or using of, or referring to or relying on the facilities, services, materials or products provided on the Website, or any other information obtained from your use of the Website. You agree that, to the maximum extent permitted by applicable law, Medmonks.com and providers of telecommunications and network services to Medmonks.com will not be liable for damages arising out of your use or your inability to use the Website, and you hereby waive any and all claims with respect thereto, whether based on contract, tort or other grounds. No advice or information, whether oral or written, obtained by you from Medmonks.com shall be deemed to alter this disclaimer of warranty, or to create any warranty. 3. To the fullest extent permitted by applicable law, Medmonks.com assumes no responsibility nor do we grant any warranties, express or implied relating to the operation, safety, condition or service of any Clinic, Provider or any healthcare professional or any doctor or any other person associated with the Clinic and/or Provider that is used by, for or on behalf of, you. Medmonks.com is not liable for the acts, errors, omissions, representations, warranties, breaches or negligence of any Clinic and/or Provider or any doctor or any other persons associated with such Clinic and/or Provider or for losses, damages or expenses resulting therefrom. 4. Medmonks.com website may contain translations powered by Google and other translation services. Medmonks.com does not warrant the accuracy, reliability or correctness of any information translated by these systems and will not accept liability for loss incurred as a result. The official text is the original (non-translated) version. Any discrepancies or differences created in the translation are not binding and have no legal effect for compliance or enforcement purposes. If any questions arise related to the accuracy of the information contained in the translated website, please refer to the original version which is the official version. THIS SERVICE MAY CONTAIN TRANSLATIONS POWERED BY GOOGLE. GOOGLE DISCLAIMS ALL WARRANTIES RELATED TO THE TRANSLATIONS, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY WARRANTIES OF ACCURACY, RELIABILITY, AND ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.

13 การจำกัดความรับผิด

1 ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตทั้ง Medmonks.com หรือเจ้าหน้าที่ผู้อำนวยการพนักงาน บริษัท ในเครือหรือตัวแทนอื่น ๆ จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกบริการและ บริการเว็บไซต์ที่นำเสนอหรือธุรกรรมที่ทำผ่านหรือจากเว็บไซต์นี้รวมถึงเพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยการทำธุรกรรมของคุณกับคลีนิคและ / หรือผู้ให้บริการหรือบริการทางการแพทย์ที่อำนวยความสะดวกผ่านเว็บไซต์นี้รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะการสูญเสียโดยตรง หรือความเสียหายการสูญเสียข้อมูลการสูญเสียรายได้กำไรหรือโอกาสการสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินและการเรียกร้องของบุคคลที่สามแม้ว่า Medmonks.com จะได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ของการสูญเสียหรือความเสียหายดังกล่าว ความเสียหายที่คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล 2 Medmonks.com ไม่ว่าในกรณีใด Medmonks.com หรือเจ้าหน้าที่ผู้อำนวยการพนักงาน บริษัท ในเครือหรือตัวแทนอื่น ๆ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากคำสั่งหรือการดำเนินการของคลินิกและ / หรือผู้ให้บริการหรือบุคคลที่สามหรือการหยุดชะงัก ของบริการเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นการขัดจังหวะการระงับหรือการเลิกจ้างดังกล่าวเป็นธรรมหรือไม่ประมาทเลินเล่อหรือมีเจตนาจงใจหรือโฆษณา 3 Medmonks.com และเจ้าหน้าที่ผู้บริหารพนักงาน บริษัท ในเครือหรือตัวแทนอื่น ๆ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความล่าช้าหรือความล้มเหลวในการทำงานของเว็บไซต์หรือบริการเว็บไซต์ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการกระทำของ ธรรมชาติกองกำลังหรือสาเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่เหมาะสมรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงความล้มเหลวของอินเทอร์เน็ตความล้มเหลวของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ความล้มเหลวด้านการสื่อสารโทรคมนาคมความล้มเหลวของอุปกรณ์อื่น ๆ ความล้มเหลวของระบบไฟฟ้าการนัดหยุดงานข้อพิพาททางจลาจล หรือวัสดุ, ไฟไหม้, น้ำท่วม, พายุ, การระเบิด, การกระทำของพระเจ้า, สงคราม, การกระทำของรัฐบาล, คำสั่งของศาลหรือศาลในประเทศหรือต่างประเทศหรือศาลหรือการไม่ปฏิบัติงานของบุคคลที่สาม 4 Medmonks.com ไม่ได้ยกเว้นความรับผิดต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือของพนักงานหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตหรือการฉ้อโกง

14 การป้องกัน

คุณยินยอมที่จะปกป้องชดใช้ค่าเสียหายและเก็บค่าชดเชยและถือ Medmonks.com และในฐานะเจ้าหน้าที่ตำรวจพนักงาน บริษัท ในเครือหรือตัวแทนอื่น ๆ ที่เป็นอันตรายไม่ว่าจะกับการเรียกร้องใด ๆ การฟ้องร้องดำเนินการค่าใช้จ่ายรวมถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย, ค่าใช้จ่ายความเสียหายความสูญเสียและความต้องการที่เกิดขึ้นโดยหรือความรับผิดต่อบุคคลที่สามซึ่งเป็นผลมาจากกิจกรรมใด ๆ ที่ดำเนินการภายใต้บัญชีของคุณการใช้หรือการใช้งานเว็บไซต์นี้โดยมิชอบรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะการโพสต์เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ การติดต่อกับผู้อื่นในฐานะที่เป็นผลมาจากการโพสต์บนเว็บไซต์นี้การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์อื่น ๆ ของบุคคลที่สามหรือที่เกิดขึ้นจากการละเมิดของคุณหรือการละเมิดข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้

15 ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

เว็บไซต์นี้มีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม การใช้เว็บไซต์บุคคลที่สามของคุณอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการที่มีอยู่ในแต่ละเว็บไซต์เหล่านั้น การเข้าใช้เว็บไซต์อื่นผ่านเว็บไซต์นี้เป็นความเสี่ยงของคุณเอง Medmonks.com ไม่รับผิดชอบและไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูลความคิดเห็นคำแถลงในเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือความปลอดภัยของลิงค์หรือการสื่อสารกับเว็บไซต์เหล่านั้น Medmonks.com ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเมื่อใดก็ได้ ความจริงที่ว่า Medmonks.com มีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้หมายความว่า Medmonks.com รับรองรับรองหรือให้การสนับสนุนเว็บไซต์นั้นและไม่ได้หมายความว่า Medmonks.com มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์เจ้าของหรือผู้สนับสนุนรายอื่น ๆ Medmonks.com ให้การเชื่อมโยงเหล่านี้เป็นเพียงความสะดวกสบายสำหรับผู้ที่ใช้เว็บไซต์นี้

16 ความพร้อมใช้งาน

1 แม้ว่า Medmonks.com พยายามที่จะให้แน่ใจว่าเว็บไซต์พร้อมใช้งานตลอดเวลาอาจมีบางโอกาสที่การเข้าถึงเว็บไซต์อาจถูกขัดจังหวะเช่นการอนุญาตให้มีการบำรุงรักษาอัปเกรดและการซ่อมแซมฉุกเฉินหรือเนื่องจากความล้มเหลวของลิงก์โทรคมนาคมและ อุปกรณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา คุณยอมรับว่า Medmonks.com จะไม่รับผิดต่อคุณสำหรับการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากคุณอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงการระงับหรือการยกเลิกเว็บไซต์ 2 คุณมีความรับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวสำหรับการป้องกันที่เพียงพอและการสำรองเนื้อหาและข้อมูลใด ๆ ที่คุณส่งไปยังเว็บไซต์และสำหรับการดำเนินการป้องกันที่เหมาะสมและเหมาะสมในการสแกนหาไวรัสคอมพิวเตอร์หรือสิ่งทำลายอื่น ๆ

17 การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการให้บริการนี้

Medmonks.com อาจเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกบริการใด ๆ ที่เสนอผ่านเว็บไซต์นี้เป็นครั้งคราวด้วยเหตุผลใด ๆ และโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและโดยปราศจากความรับผิดต่อคุณไคลเอ็นต์อื่นหรือบุคคลที่สาม Medmonks.com ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาการนำเสนอผลการดำเนินงานสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้ใช้และ / หรือความพร้อมใช้งานของส่วนใด ๆ ของเว็บไซต์นี้รวมทั้งข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ตามดุลพินิจของ บริษัท ในบางโอกาส คุณควรตรวจสอบข้อกำหนดในการให้บริการสำหรับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ทุกครั้งที่คุณเข้าสู่เว็บไซต์นี้ การใช้เว็บไซต์และ / หรือคลิกที่ปุ่ม "ยอมรับ" จะเป็นการแสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการที่แก้ไขแล้ว

18 เขตอำนาจศาลและกฎหมายที่ใช้บังคับ

1 เว็บไซต์นี้มีการควบคุมและดำเนินการโดย Medmonks.com จากอินเดีย Medmonks.com ไม่ได้แสดงว่าสิ่งอำนวยความสะดวกบริการรวมทั้งบริการเว็บไซต์และ / หรือเนื้อหาที่นำเสนอผ่านทางเว็บไซต์นี้มีความเหมาะสมหรือเหมาะสมสำหรับการใช้งานในประเทศอื่นนอกเหนือจากอินเดียหรือว่าพวกเขาปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือข้อบังคับใด ๆ ใน ประเทศอื่น ๆ ในการเข้าถึงเว็บไซต์นี้คุณต้องรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและความคิดริเริ่มของคุณเองและมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นตามกฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้ หากไม่ได้รับอนุญาตให้ทำเว็บไซต์นี้สิ่งอำนวยความสะดวกบริการรวมทั้งบริการเว็บไซต์และ / หรือเนื้อหาที่นำเสนอผ่านทางเว็บไซต์นี้หรือส่วนใด ๆ ที่มีอยู่ในประเทศของคุณหรือไม่ว่าจะด้วยเหตุผลสัญชาติถิ่นที่อยู่หรือสิ่งอื่นใด เว็บไซต์นี้สิ่งอำนวยความสะดวกบริการและ / หรือวัสดุที่นำเสนอผ่านทางเว็บไซต์นี้หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของพวกเขาจะไม่ถูกนำไปที่คุณ 2 ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้จะอยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของประเทศอินเดียและคุณตกลงที่จะตกลงเพื่อประโยชน์ Medmonks.com และโดยไม่กระทบต่อสิทธิของ Medmonks.com ในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ ก่อนที่เขตอำนาจศาลใด ๆ ที่มีอำนาจและศาลของอินเดียจะมีอำนาจพิจารณาตัดสินและดำเนินการใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้และเพื่อวัตถุประสงค์ที่คุณส่งต่อเขตอำนาจศาลของศาลอย่างไม่อาจเพิกถอนได้ 3 ภาษาของขั้นตอนการระงับข้อพิพาทใด ๆ หรือการดำเนินการภายใต้เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้จะเป็นภาษาอังกฤษ

19 เบ็ดเตล็ด

การสละสิทธิ์ใด ๆ ของบทบัญญัติใด ๆ ในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้จะต้องเป็นลายลักษณ์อักษรและ Medmonks.com จะเซ็นชื่อให้ถูกต้อง การสละสิทธิ์ใด ๆ ของบทบัญญัติใด ๆ ในข้อตกลงนี้จะไม่เป็นการสละสิทธิ์ของบทบัญญัติอื่นใดหรือเป็นการสละสิทธิ์อย่างต่อเนื่องของบทบัญญัติใด ๆ ในอนาคต บทบัญญัติแต่ละข้อของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้แยกออกจากกันและแยกออกได้และสามารถบังคับใช้ได้ตามนั้น หาก ณ เวลาใด ๆ บทบัญญัติใด ๆ ถูกตัดสินโดยศาลที่มีเขตอำนาจศาลว่าจะเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ความถูกต้องตามกฎหมายและการบังคับใช้บทบัญญัติที่เหลือจะไม่ได้รับผลกระทบหรือมีการด้อยค่าใด ๆ ไม่มีสิ่งใดในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้จะถือว่าเป็นหรือถือว่าเป็นความร่วมมือระหว่างคุณกับ Medmonks.com และคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะไม่ถือว่าเป็นตัวแทนของอีกฝ่ายหนึ่ง ข้อตกลงในการใช้งานนี้แสดงถึงความเข้าใจและข้อตกลงระหว่างคุณกับ Medmonks.com เกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์สิ่งอำนวยความสะดวกและ / หรือบริการของ บริษัท รวมทั้งบริการเว็บไซต์และแทนที่คำแถลงความเข้าใจและข้อตกลงก่อน ๆ