หน้าแรก

ข้อกำหนดการใช้งาน

1. บทนำ

ยินดีต้อนรับสู่ http://www.medmonks.com/ เว็บไซต์สำหรับการค้นหาและเปรียบเทียบคลินิกด้านสุขภาพทั่วโลกและเพื่อเชื่อมต่อผู้ใช้และผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพความสวยงามบริการแบบองค์รวมและบริการที่คล้ายคลึงกันและบริการอื่น ๆ โดยบุคคลที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ http : http://www.medmonks.com/ (บริการเหล่านี้ถูกกล่าวถึงในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ว่าเป็น "บริการ" และผู้ให้บริการ (รวมถึงผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมโรงพยาบาลและคลินิกทุกรายและ) จะเรียกว่า "ผู้ให้บริการ" และ / หรือ "คลินิก") จะช่วยให้คุณมีโอกาสในการค้นหาค้นหาและติดต่อบริการทางการแพทย์ของคลินิกและผู้ให้บริการทั่วโลก นอกจากนี้ยังเป็นแพลตฟอร์มสำหรับผู้ใช้ที่ลงทะเบียน (ระบุไว้ด้านล่าง) สามารถซื้อบัตรกำนัลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ ("Voucher") Medmonks.com และสิ่งอำนวยความสะดวกบริการและวัสดุต่างๆที่มีอยู่ในเว็บไซต์ ("เว็บไซต์") เป็นของ Medmonks.com ("http://www.medmonks.com/") ซึ่งเป็น บริษัท จดทะเบียนในประเทศอินเดียและดำเนินการโดย บริษัท Medmonks Medicare Private Limited โดย บริษัท หมายเลขประจำตัว U74999DL2016PTC307504 ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่บ้านเลขที่ 19, 2nd ชั้นบล็อก E2 ภาค 7, Rohini นิวเดลี 110085 อินเดีย เพื่อวัตถุประสงค์ในข้อตกลงการใช้งาน "เรา", "ของเรา" และ "เรา" หมายถึง Medmonks.com

2 ข้อควรระวัง

Medmonks.com ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดหาคำแนะนำทางการแพทย์หรือการแพทย์หรือการวินิจฉัย ข้อมูลใด ๆ ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นและไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการแพทย์แทนแพทย์ เว็บไซต์นี้เป็นบริการที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้บริการและ / หรือคลินิกที่รวบรวมจากผู้ให้บริการด้านสุขภาพหรืออินเทอร์เน็ตและอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนซื้อคูปอง เราไม่ได้ตรวจสอบหรือตรวจสอบเนื้อหาใด ๆ ที่ทางคลีนิกและ / หรือผู้ให้บริการแจ้งไว้และไม่รับรองใด ๆ กับคลินิกและ / หรือผู้ให้บริการ หากคุณตัดสินใจที่จะเข้าร่วมคลินิกหรือผู้ให้บริการเพื่อให้บริการกับคุณ (รวมทั้งโดยการซื้อ Voucher ในเว็บไซต์ของเรา) คุณจะต้องเสี่ยงต่อการเป็นเจ้าของ ในกรณีนี้คุณควรทราบว่าคลินิกบางแห่งและ / หรือผู้ให้บริการที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้อยู่ในเขตอำนาจศาลที่ไม่มีประกันภัยหรือมีข้อบังคับเกี่ยวกับบริการทางการแพทย์ที่พวกเขาเสนอ เราขอแนะนำให้คุณทำการวิจัยของคุณเองเกี่ยวกับคลินิกและ / หรือผู้ให้บริการใด ๆ ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์และคุณควรปรึกษากับแพทย์หรือผู้ให้บริการดูแลสุขภาพหลักของคุณก่อนที่จะมีส่วนร่วมในคลินิกและ / หรือผู้ให้บริการจากเว็บไซต์นี้ คุณควรทราบว่าผลของการค้นหาใด ๆ ที่คุณดำเนินการบนเว็บไซต์สำหรับคลีนิกและ / หรือผู้ให้บริการไม่ควรตีความว่าเป็นข้อรับรองโดย Medmonks.com คลินิกใด ๆ และ / หรือผู้ให้บริการหรือประกอบการจัดอันดับเปรียบเทียบใด ๆ ของคลินิกและ / หรือผู้ให้บริการ

3 บริการที่เราไม่ให้

1 Medmonks.com ไม่ใช่บริการแนะนำทางการแพทย์และไม่รับรองแนะนำหรืออนุมัติคลินิกและ / หรือผู้ให้บริการใด ๆ ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ เราไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์หรือไม่ถือปฏิบัติว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และจะไม่หารือหรือให้คำแนะนำในเรื่องใด ๆ เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลกับลูกค้า (ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง) หรือคลินิกและ / หรือผู้ให้บริการ 2 เนื่องจากเราไม่สามารถควบคุมข้อมูลที่ได้จาก Clinic และ / หรือ Provider หรือข้อมูลที่ได้รับจาก Medmonks.com จากอินเทอร์เน็ตที่มีอยู่ผ่านทางเว็บไซต์นี้ Medmonks.com ไม่รับประกันหรือรับรองความถูกต้องคุณภาพความปลอดภัยหรือความชอบด้วยกฎหมายของ คลินิกและ / หรือผู้ให้บริการหรือบริการที่จัดหาให้หรือโดยเจตนาที่จะให้โดยคลินิกและ / หรือผู้ให้บริการความถูกต้องของรายชื่อใด ๆ หรือข้อมูลใด ๆ ของคลินิกและ / หรือข้อมูลผู้ให้บริการที่เราอาจจัดให้แก่คุณหรือความสามารถของคลินิกใด ๆ และ / หรือผู้ให้บริการ เพื่อทำรายการ

4 บริการที่เราให้บริการ

1 Medmonks.com เป็นเว็บไซต์สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ ("ลูกค้า" "ของคุณ" หรือ "คุณ") และคลินิกและ / หรือผู้ให้บริการที่ตั้งอยู่ทั่วโลกที่ต้องการให้บริการ Medmonks.com อำนวยความสะดวกในการแนะนำระหว่างลูกค้าและคลีนิกและ / หรือผู้ให้บริการผ่าน Website.Medmonks.com ยังอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนซื้อบัตรกำนัลเพื่อการบริการ Medmonks.com ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการและไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการการนัดหมายและ / หรือการส่งมอบบริการรวมถึงสถานที่ที่ซื้อคูปองบนเว็บไซต์สำหรับบริการใด ๆ 2 Medmonks.com รวบรวมข้อมูลจากคลินิกและผู้ให้บริการทั่วโลกที่หลากหลายเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการของพวกเขารวมถึงจากเว็บไซต์จำนวนมากที่เผยแพร่สู่สาธารณะ คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ผ่านเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลนี้จะช่วยคุณในการตัดสินใจเลือกคลินิกหรือผู้ให้บริการที่คุณต้องการโดยทำการวิจัยของคุณเองในคลินิกหรือผู้ให้บริการดังกล่าว หากคุณเลือกคลินิกหรือผู้ให้บริการเพื่อให้บริการทางคลินิกเราจะอำนวยความสะดวกในการติดต่อระหว่างคุณกับคลินิกหรือผู้ให้บริการโดยให้ข้อมูลของคุณกับคลินิกหรือผู้ให้บริการ ("บริการเว็บไซต์") หรือให้ข้อมูลติดต่อของ คลินิกหรือผู้ให้บริการ 3 คุณอาจแค่ต้องการเรียกดูเว็บไซต์เพื่อดูว่า Medmonks.com มีอะไรให้บ้าง หากเป็นกรณีนี้ข้อกำหนดเฉพาะบางประการของข้อกำหนดการใช้งานนี้จะมีผลบังคับใช้กับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณและข้อกำหนดอื่น ๆ จะไม่เกี่ยวข้องกัน

5 นโยบายเนื้อหา

1 Medmonks.com ทำหน้าที่เป็นท่อแบบพาสซีฟสำหรับการแจกจ่ายและเผยแพร่ข้อมูลออนไลน์ที่ส่งผ่านทางเว็บไซต์และไม่มีข้อผูกมัดในการตรวจสอบเนื้อหาหรือข้อมูลล่วงหน้าและไม่รับผิดชอบต่อการตรวจคัดกรองหรือติดตามข้อมูลที่โพสต์โดยคุณหรือคลินิกและ / หรือผู้ให้บริการ . คุณต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาและข้อมูลที่คุณให้ไว้กับเราเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ผ่านแบบฟอร์มการป้อนข้อมูลหรืออื่น ๆ เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือลบเนื้อหาของคุณหากเราเชื่อว่าไม่เป็นความจริงหรืออาจสร้างความรับผิดสำหรับเรา 2 คุณรับทราบว่าเราอาจเผยแพร่ความเห็นของคุณเกี่ยวกับคลินิกและ / หรือผู้ให้บริการหรือบริการที่คลินิกและ / หรือผู้ให้บริการจัดเตรียมไว้ให้คุณโดยใช้เว็บไซต์หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงหรือเชื่อมโยงและคุณยินยอมให้มีการตีพิมพ์บทวิจารณ์ดังกล่าวที่ไม่ จำกัด เมื่อโพสต์บทวิจารณ์ของคลินิกหรือผู้ให้บริการไปยัง Medmonks.com คุณจะต้องปฏิบัติตามนโยบายการตรวจสอบปัจจุบันซึ่ง ได้แก่ : - รีวิวไม่สามารถหมิ่นประมาทได้ - การตรวจสอบต้องเป็นมิตรกับครอบครัว (ไม่มีการหยาบคาย ฯลฯ ) - ไม่มีคำบอกกล่าว คุณไม่สามารถพูดถึงสิ่งที่คนอื่นพูดได้ - ไม่มีการรายงานข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับความผิดทางอาญา - ไม่มีรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมทางอาญา (ต้องรายงานไปยังผู้มีอำนาจที่เหมาะสม) - ข้อมูลทางการค้าทุกประเภทรวมทั้งที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ - เนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับลูกค้ารายอื่น ๆ - การตรวจสอบต้องใช้มารยาทอีเมลมาตรฐาน CAPS, HTML ไม่ ฯลฯ ) - เราอาจเลือกที่จะปฏิเสธความเห็นที่เราไม่สามารถติดต่อคุณทางอีเมลหรือโทรศัพท์ 3 ข้อกำหนดอื่น ๆ ของนโยบายเนื้อหาเกี่ยวกับบทวิจารณ์และข้อความที่ผู้ใช้ระบุไว้ในเว็บไซต์จะครอบคลุมอยู่ในนโยบายการตรวจทาน

6 อายุและความรับผิดชอบ

คุณควรทราบว่าบริการเว็บไซต์มีให้บริการเฉพาะและสามารถใช้ได้เฉพาะบุคคลที่มีสิทธิ์ตามกฎหมายในการทำสัญญาดังกล่าวภายใต้กฎหมายที่อยู่ในเขตอำนาจศาลที่ตนอาศัยอยู่เท่านั้น เมื่อเข้าถึงและใช้เว็บไซต์นี้คุณรับรองว่าคุณอายุเกินสิบแปดปี

7 การป้องกันข้อมูล

1. "ข้อมูล" หมายถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือข้อมูลรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนดไว้ในบทบัญญัติต่างๆของพระราชบัญญัติเทคโนโลยีสารสนเทศ 2000; เทคโนโลยีสารสนเทศ (แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยและระเบียบปฏิบัติที่เหมาะสมและข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน), 2011 ("กฎ SPI"); กฎระเบียบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (สารสื่อกลาง), 2011; และกฎระเบียบคุ้มครองข้อมูลทั่วไปของสหภาพยุโรป (GDPR) รวมถึงข้อมูลที่ส่งโดยคุณลงบนเว็บไซต์และโอนย้ายโดย Medmonks.com ไปยังคลินิกหรือผู้ให้บริการซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อสรุปสัญญาระหว่างคุณและคลินิกหรือผู้ให้บริการ คุณรับทราบและยอมรับว่าเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่คุณเราจะต้องให้รายละเอียดบางอย่างเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณรวมถึงข้อมูลทางการแพทย์ที่คุณให้ไว้กับคลินิกหรือผู้ให้บริการที่คุณต้องการจัดให้มีการปรึกษาด้วย คุณยินยอมให้โอนและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังคลินิกและ / หรือผู้ให้บริการดังกล่าวอย่างชัดแจ้งแม้ในกรณีที่คลินิกและ / หรือผู้ให้บริการดังกล่าวตั้งอยู่ในประเทศที่การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลไม่แข็งแรงเท่าที่อยู่ในอินเดียหรือสหภาพยุโรป นอกจากนี้เรายังอาจใช้รายละเอียดการติดต่อของคุณรวมถึงหมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่อีเมลของคุณเพื่อติดต่อคุณเป็นครั้งคราวเพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงความคืบหน้าในการปรึกษาหารือกับคลินิกหรือผู้ให้บริการและเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการเว็บไซต์ คุณยินยอมให้เราติดต่อคุณในเรื่องนี้ 2. พยายามปกป้องความเป็นส่วนตัวและความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นที่เข้าถึงเว็บไซต์และใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของ Medmonks.com สำหรับรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับลักษณะที่ Medmonks.com ใช้คุกกี้ข้อมูลประเภทที่เราเก็บรวบรวมวิธีที่เราใช้และรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เราเปิดเผยข้อมูลโปรดอ่านคำแถลงความเป็นส่วนตัวซึ่งรวมอยู่ในส่วนนี้ ของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ 3. Medmonks.com ทำงานเซิร์ฟเวอร์นอกประเทศอินเดียดังนั้นคุณจึงตกลงที่จะถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลนอกประเทศอินเดีย การใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าคุณตกลงที่จะถือครองและประมวลผล Medmonks.com ทั้งทางอิเล็กทรอนิกส์และด้วยตนเองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนตามที่กำหนดไว้ในส่วนที่เกี่ยวข้องของ IT Act) สำหรับการดำเนินงานการจัดการความปลอดภัยและการบริหารจัดการของ Medmonks.com และปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับและขั้นตอนต่างๆรวมถึงการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลนอกประเทศอินเดีย 4. การสื่อสารระหว่างคุณและคลินิกและ / หรือผู้ให้บริการทางอีเมลอาจถูกส่งผ่าน Medmonks.com เนื้อหาของอีเมลเหล่านี้อาจถูกเก็บรักษาโดย Medmonks.com เพื่อช่วยลูกค้าและคลินิกในการติดตามการสื่อสารของพวกเขา 5. การสื่อสารระหว่างคุณและคลินิกและ / หรือผู้ให้บริการทางโทรศัพท์อาจถูกส่งผ่าน Medmonks.com เวลาและวันที่ความสำเร็จหรือความล้มเหลวและหมายเลขโทรศัพท์อาจจัดเก็บโดย Medmonks.com เพื่อช่วยคุณและคลินิกและ / หรือผู้ให้บริการในการติดตามการสื่อสารทางโทรศัพท์ระหว่างคุณและคลินิกและ / หรือผู้ให้บริการ อาจมีการจัดเก็บการบันทึกเสียงไว้ด้วย ถ้าเสียงของสายโทรศัพท์จะถูกบันทึกไว้จากนั้นคุณจะได้ยินข้อความเสียงแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการเริ่มต้นการโทร 6. การลงชื่อสมัครใช้เพื่อเป็นผู้ใช้ที่ลงทะเบียนคุณยอมรับว่าเราอาจส่งโฆษณาและ / หรือเนื้อหาส่งเสริมการขายทางอีเมลของคุณรวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับคูปองที่คุณได้ซื้อมา หากคุณไม่ต้องการให้เราติดต่อคุณเพื่อจุดประสงค์ทางการตลาดคุณสามารถแจ้งให้เราทราบโดยทำตามลิงก์ "ยกเลิกการสมัคร" ในการสื่อสารทางอีเมลที่ออกโดยเราและ / หรือติดต่อเราโดยตรงที่ + 91 7683 088559

8 การให้ข้อมูล

1 หากคุณต้องการจัดให้มีการปรึกษากับคลินิกและ / หรือผู้ให้บริการคุณจะต้องให้ข้อมูลบางอย่างเช่นรายละเอียดการติดต่อของคุณ (หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่อีเมล) อายุและเพศและข้อมูลทางการแพทย์บางอย่างเพื่อให้เรา นำเสนอข้อมูลของคุณต่อคลีนิกและ / หรือผู้ให้บริการที่อาจสนใจในการให้บริการแก่คุณ คุณรับประกันและรับรองว่าข้อมูลที่คุณให้นั้นเป็นข้อมูลล่าสุดถูกต้องทุกประการไม่ใช่ทรัพย์สินที่เป็นความลับของผู้อื่นหรือเป็นการละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามและเพียงพอสำหรับเราในการอำนวยความสะดวกในการบริการเว็บไซต์ แม้ว่า Medmonks.com จะพยายามเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณตลอดเวลา แต่คุณไม่ควรให้ข้อมูลใด ๆ ที่อาจทำให้คุณเสียหายหากเปิดเผยต่อสาธารณะ 2 ข้อมูลที่ส่งทางอินเทอร์เน็ตไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะปลอดภัยอย่างสมบูรณ์เนื่องจากอาจมีการสกัดกั้นสูญหายหรือเปลี่ยนแปลงได้ คุณเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยสำหรับข้อมูลใด ๆ ที่คุณให้ไว้กับเว็บไซต์ เราจะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลใด ๆ ที่ส่งผ่านอินเทอร์เน็ตและจะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลอื่นสำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อมูลที่คุณส่งถึงเราหรือคลินิกและ / หรือผู้ให้บริการหรือข้อมูลใด ๆ ส่งโดยเราคลินิกและ / หรือผู้ให้บริการหรือบุคคลที่สามให้คุณผ่านทางอินเทอร์เน็ต

9 การระงับ / การสิ้นสุด

Medmonks.com อาจจะระงับหรือยุติการเข้าถึงเว็บไซต์นี้หรือบริการใด ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้ทั้งหมดหรือบางส่วนไม่ว่าโดยทางใดทางหนึ่งหรือบางส่วนตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบห้ามมิให้ระงับหรือยุติการใช้งานเว็บไซต์นี้โดยเด็ดขาดไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ข้อมูลหรือคุณฝ่าฝืนเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้หรือหาก Medmonks.com ไม่สามารถตรวจสอบหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลใด ๆ ที่ถูกส่งไปยังเว็บไซต์ Medmonks.com ไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สามสำหรับการระงับหรือยุติการเข้าถึงเว็บไซต์นี้

10 การใช้เว็บไซต์

1. คุณยินยอมที่จะไม่ใช้เว็บไซต์นี้หรือสิ่งอำนวยความสะดวกและ / หรือบริการใด ๆ ของ บริษัท สำหรับวัตถุประสงค์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือถูกห้ามไว้โดยข้อตกลงในการใช้งานรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะ: (ก) วัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ใด ๆ รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะการสร้างตรวจสอบยืนยันอัปเดตหรือแก้ไขฐานข้อมูลระเบียนหรือไดเรกทอรีของลูกค้ารายชื่อลูกค้าจดหมายหรือรายการการตรวจสอบของผู้อื่น (ข) วัตถุประสงค์ใด ๆ ที่เป็นการฉ้อฉลไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดในการให้บริการนี้ (ค) การทำสำเนาการทำซ้ำการออกใบอนุญาตการเผยแพร่การสร้างงานสืบต่อจากการโอนหรือการขายข้อมูลซอฟท์แวร์ผลิตภัณฑ์และบริการใด ๆ ที่มีอยู่ในหรือเป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้หรือใช้เนื้อหาดังกล่าวในเว็บไซต์นี้ เว็บไซต์สำหรับการจำหน่ายแจกจ่ายซ้ำหรือเพื่อการใช้เชิงพาณิชย์อื่นใดรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงเว็บไซต์อื่นการสำรวจการแข่งขันหรือแผนการปิรามิด (ง) การเข้าถึงหรือการใช้เว็บไซต์ในและนอกเขตอำนาจศาลที่ จำกัด หรือห้ามโดยกฎหมายท้องถิ่น (จ) การเข้าถึงหรือการใช้เว็บไซต์ในลักษณะที่อาจทำให้เกิดความเสียหายปิดการใช้งานล้นพ้นน้ำท่วมระเบิดอีเมลผิดพลาดหรือทำให้เว็บไซต์เสียหรือแทรกแซงการใช้และ / หรือการใช้เว็บไซต์ของบุคคลอื่น (ฉ) การโพสต์หรือการส่งข้อมูลไม่ว่าจะเป็นบนกระดานข่าวสารฟอรัมหรืออื่น ๆ ไปยังหรือจากเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตามที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายข่มขู่ข่มขู่หมิ่นประมาทหยาบคายหยาบคายอนาจารเกลียดชังอื้อฉาวสื่อลามกอนาจารหรือหยาบคายหรือเนื้อหาอื่นใดที่ อาจก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่งหรือทางอาญาตามกฎหมาย (ช) การส่งผ่านข้อมูลซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบคอมพิวเตอร์ของ Medmonks.com หรือบุคคลอื่นรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะเนื้อหาใด ๆ ที่มีไวรัสม้าโทรจันเวิร์มสปายแวร์แอดแวร์ระเบิดเวลาหรือซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่มีการยกเลิก ตั้งใจจะทำลายทำลายหรือทำให้เสียสมรรถนะการทำงานของคอมพิวเตอร์หรือการใช้งานเว็บไซต์ (ซ) การทำร้ายหรือทำร้ายบุคคลอื่นหรือติดต่อโฆษณาชักชวนขายให้บุคคลอื่นโดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าหรือส่งหรือส่งสแปมอีเมลขยะหรือจดหมายลูกโซ่ (ผม). การเข้าถึงข้อมูลหรือวัสดุที่ไม่ได้มีไว้สำหรับการใช้งานของคุณ เข้าสู่เซิร์ฟเวอร์หรือบัญชีที่คุณไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึง; พยายามตรวจสอบสแกนหรือทดสอบช่องโหว่ของระบบหรือเครือข่ายหรือละเมิดมาตรการรักษาความปลอดภัยหรือการรับรองความถูกต้องโดยไม่ได้รับอนุญาตที่เหมาะสม หรือการแอบอ้างเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ หรือระบุอย่างไม่ถูกต้องหรือแสดงตัวตนหรือความเกี่ยวข้องในทางใด ๆ (ญ) พยายามที่จะเข้าถึงเว็บไซต์หรือระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ Medmonks.com โดยไม่ได้รับอนุญาตผ่านทางแฮ็กการทำเหมืองข้อมูลรหัสผ่านหรือวิธีอื่นใด หรือ (k) เก็บรวบรวมหรือรวบรวมข้อมูลใด ๆ ของโปรแกรมด้วยวิธีใด ๆ (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะที่อยู่อีเมลหรือรายละเอียดของผู้ใช้รายอื่น) จากเว็บไซต์หรือตรวจสอบคัดลอกหรือคัดลอกเนื้อหาใด ๆ ในเว็บไซต์โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Medmonks.com 2. หน้าเว็บที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้อาจมีความไม่ถูกต้องทางเทคนิคและข้อผิดพลาดในการพิมพ์ ข้อมูลในเว็บไซต์นี้อาจได้รับการอัปเดตเป็นครั้งคราว แต่เราไม่ยอมรับความรับผิดชอบในการเก็บข้อมูลในหน้าเว็บเหล่านี้ให้เป็นปัจจุบันและไม่รับผิดต่อความล้มเหลวในการทำเช่นนั้น 3. Medmonks.com ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมายตามสมควร แต่เพียงผู้เดียวในการดำเนินการตามกฏหมายทั้งหมดในกรณีที่คุณละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการฉบับนี้ซึ่งรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะการลบโพสต์และเนื้อหาจากเว็บไซต์นี้โดยการปิดบัญชีและ / หรือ จำกัดความสามารถในการเข้าถึงเว็บไซต์นี้และใช้บริการเว็บไซต์

11 ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และใบอนุญาต จำกัด

1 ข้อมูลเนื้อหากราฟิกข้อความเสียงภาพปุ่มเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายบริการเรียกชื่อธุรกิจชื่อโดเมนสิทธิในความปรารถนาความรู้การออกแบบและสิทธิในการออกแบบชื่อทางการค้าและโลโก้ (ไม่ว่าจะเป็น จดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียน) ("เนื้อหา") ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าสิทธิในฐานข้อมูลสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ และได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายของประเทศและสนธิสัญญาระหว่างประเทศ Medmonks.com และ / หรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ (แล้วแต่กรณี) สงวนสิทธิ์กรรมสิทธิ์ผลประโยชน์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด การใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลที่สามเป็นเพียงคำอธิบายและเพื่อระบุตัวตนเท่านั้น เครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของที่จดทะเบียน Medmonks.com ยืนยันสิทธิ์หรือกรรมสิทธิ์อื่นใดในส่วนที่เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลที่สามดังกล่าว 2 การใช้เนื้อหาอื่นในเว็บไซต์นี้รวมทั้งรูปแบบใด ๆ ของการคัดลอกหรือทำซ้ำปรับเปลี่ยนแจกจ่ายอัพโหลดตีพิมพ์ใหม่การสกัดการใช้ซ้ำการรวมตัวหรือการผสานรวมกับวัสดุหรืองานอื่น ๆ หรือการจัดส่งใหม่โดยใช้เทคโนโลยีการสร้างกรอบ, โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก Medmonks.com โดยเด็ดขาดและเป็นการละเมิดสิทธิในการเป็นเจ้าของ Medmonks.com นอกเหนือจากที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในที่นี้ไม่มีข้อความใดในข้อกำหนดการใช้งานนี้ควรมีการตีความโดยนัยหรือมิฉะนั้นใบอนุญาตหรือสิทธิใด ๆ ภายใต้ลิขสิทธิ์สิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าสิทธิในฐานข้อมูลสิทธิหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ หรือเป็นกรรมสิทธิ์ของ Medmonks.com ผู้ออกใบอนุญาตหรือบุคคลที่สาม 3 คุณยินยอมที่จะให้ Medmonks.com เป็นใบอนุญาตถาวรที่ไม่ผูกขาดโดยไม่มีค่าลิขสิทธิ์ทั่วโลกสามารถโอนสิทธิ์ได้ตลอดจนสิทธิในการให้สิทธิ์การใช้งานย่อยทำซ้ำแจกจ่ายแจกจ่ายสร้างผลสืบเนื่องมาจากการแสดงต่อสาธารณชนและดำเนินการใด ๆ ข้อมูลรวมถึงข้อจำกัดความคิดที่มีอยู่ในบริการใหม่หรือปรับปรุงเมื่อคุณส่งไปยังเว็บไซต์ทั้งในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียนหรืออื่น ๆ รวมทั้งข้อมูลใด ๆ หรือเนื้อหาที่คุณโพสต์ลงในกระดานข่าวหรือฟอรัมการประเมินผลบนเว็บไซต์

12 การปฏิเสธความรับผิด

1. ข้อ จำกัด นี้จะจำกัดความรับผิดตามกฎหมายของ Medmonks.com สำหรับคุณในการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ของคุณ คุณควรอ่านข้อนี้อย่างระมัดระวัง คุณรับทราบว่าคุณได้ยอมรับข้อตกลงในการใช้งานเหล่านี้โดยอิงข้อจำกัดความรับผิดชอบที่กล่าวไว้ในเอกสารฉบับนี้และข้อจำกัดความรับผิดชอบเหล่านี้เป็นสาระสำคัญของสัญญานี้ 2. เว็บไซต์มีให้สำหรับผู้ใช้ทั้งหมด "ตามสภาพ" และตามขอบเขตที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้มากที่สุดเว็บไซต์นี้จะเผยแพร่โดยปราศจากการรับรองหรือการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย Medmonks.com ไม่ถือเป็นตัวแทนการรับประกันหรือการให้บริการใด ๆ เกี่ยวกับบริการหรือเนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์ซึ่งรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงความสามารถในเชิงพาณิชย์คุณภาพหรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ข้อมูลทั้งหมดที่ให้ไว้บนเว็บไซต์มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นและไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการแพทย์มืออาชีพและ Medmonks.com ไม่ได้เป็นตัวแทนรับประกันหรือดำเนินการเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลใด ๆ ที่ให้ไว้ในเว็บไซต์นี้ Medmonks.com ไม่รับประกันการรับรองหรือการดำเนินการใด ๆ ที่เว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการนั้นจะปราศจากข้อบกพร่องรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะไวรัสหรือองค์ประกอบที่เป็นอันตรายอื่น ๆ ในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้ Medmonks.com ไม่รับผิดชอบต่อการติดเชื้อใด ๆ จากไวรัสคอมพิวเตอร์ข้อบกพร่องการปลอมแปลงการเข้าถึงการแทรกแซงการเปลี่ยนแปลงหรือการใช้งานการฉ้อโกงการโจรกรรมความล้มเหลวทางเทคนิคข้อผิดพลาดการละเลยการขัดจังหวะการลบ ข้อบกพร่องความล่าช้าหรือเหตุการณ์ใด ๆ หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกเหนือการควบคุมของ Medmonks.com ซึ่งทำให้เสียหายหรือมีผลต่อการบริหารความปลอดภัยความเป็นธรรมและความสมบูรณ์หรือการดำเนินการอย่างเหมาะสมในด้านต่างๆของเว็บไซต์ การใช้เว็บไซต์นี้โดยตัวคุณเองเป็นความเสี่ยงของคุณเอง คุณรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและความสูญเสียอันเกิดจากการดาวน์โหลดหรือการใช้หรือการอ้างอิงหรืออาศัยสิ่งอำนวยความสะดวกบริการวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่มีอยู่ในเว็บไซต์หรือข้อมูลอื่นใดที่ได้รับจากการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ . คุณยอมรับว่าในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่ใช้บังคับ Medmonks.com และผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมและเครือข่ายแก่ Medmonks.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานของคุณหรือคุณไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้และคุณสละสิทธิ์นี้ การเรียกร้องใด ๆ และทั้งหมดด้วยความเคารพไม่ว่าจะเป็นตามสัญญาละเมิดหรือเหตุอื่น คำแนะนำหรือข้อมูลไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือเป็นลายลักษณ์อักษรที่คุณได้รับจาก Medmonks.com จะถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงการปฏิเสธการรับประกันนี้หรือเพื่อสร้างการรับประกันใด ๆ 3. ในส่วนที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง Medmonks.com ไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ หรือไม่ได้ให้การรับประกันใด ๆ โดยชัดแจ้งหรือโดยนัยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานความปลอดภัยสภาพหรือการบริการของคลินิกผู้ให้บริการหรือผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพใด ๆ หรือแพทย์หรือผู้ใด บุคคลที่เกี่ยวข้องกับคลินิกและ / หรือผู้ให้บริการที่ใช้โดยหรือในนามของคุณ Medmonks.com ไม่รับผิดชอบต่อการกระทำข้อผิดพลาดการละเว้นการรับรองการรับประกันการละเมิดหรือความประมาทของคลินิกและ / หรือผู้ให้บริการใด ๆ หรือแพทย์หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับคลินิกดังกล่าวและ / หรือผู้ให้บริการหรือความสูญเสียความเสียหายหรือค่าใช้จ่าย ผลจากนั้น 4. เว็บไซต์ Medmonks.com อาจมีคำแปลที่สนับสนุนโดย Google และบริการแปลอื่น ๆ Medmonks.com ไม่รับรองความถูกต้องความเชื่อถือได้หรือความถูกต้องของข้อมูลที่แปลโดยระบบเหล่านี้และจะไม่ยอมรับความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ข้อความอย่างเป็นทางการคือฉบับ (ไม่ใช่แปล) รุ่น ความแตกต่างหรือความแตกต่างที่เกิดขึ้นในการแปลจะไม่มีผลผูกพันและไม่มีผลตามกฎหมายสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือการบังคับใช้ หากมีคำถามใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความถูกต้องของข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์ที่แปลโปรดอ่านฉบับดั้งเดิมซึ่งเป็นฉบับอย่างเป็นทางการ บริการนี้อาจมีการแปลโดย GOOGLE GOOGLE ปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการแปลโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยรวมถึงการรับประกันความถูกต้องความเชื่อถือได้และการรับประกันโดยนัยใด ๆ ที่เกี่ยวกับความสามารถในการทำกำไรความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะและการไม่ใช้การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์

13 การจำกัดความรับผิด

1 ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตทั้ง Medmonks.com หรือเจ้าหน้าที่ผู้อำนวยการพนักงาน บริษัท ในเครือหรือตัวแทนอื่น ๆ จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกบริการและ บริการเว็บไซต์ที่นำเสนอหรือธุรกรรมที่ทำผ่านหรือจากเว็บไซต์นี้รวมถึงเพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยการทำธุรกรรมของคุณกับคลีนิคและ / หรือผู้ให้บริการหรือบริการทางการแพทย์ที่อำนวยความสะดวกผ่านเว็บไซต์นี้รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะการสูญเสียโดยตรง หรือความเสียหายการสูญเสียข้อมูลการสูญเสียรายได้กำไรหรือโอกาสการสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินและการเรียกร้องของบุคคลที่สามแม้ว่า Medmonks.com จะได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ของการสูญเสียหรือความเสียหายดังกล่าว ความเสียหายที่คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล 2 Medmonks.com ไม่ว่าในกรณีใด Medmonks.com หรือเจ้าหน้าที่ผู้อำนวยการพนักงาน บริษัท ในเครือหรือตัวแทนอื่น ๆ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากคำสั่งหรือการดำเนินการของคลินิกและ / หรือผู้ให้บริการหรือบุคคลที่สามหรือการหยุดชะงัก ของบริการเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นการขัดจังหวะการระงับหรือการเลิกจ้างดังกล่าวเป็นธรรมหรือไม่ประมาทเลินเล่อหรือมีเจตนาจงใจหรือโฆษณา 3 Medmonks.com และเจ้าหน้าที่ผู้บริหารพนักงาน บริษัท ในเครือหรือตัวแทนอื่น ๆ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความล่าช้าหรือความล้มเหลวในการทำงานของเว็บไซต์หรือบริการเว็บไซต์ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการกระทำของ ธรรมชาติกองกำลังหรือสาเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่เหมาะสมรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงความล้มเหลวของอินเทอร์เน็ตความล้มเหลวของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ความล้มเหลวด้านการสื่อสารโทรคมนาคมความล้มเหลวของอุปกรณ์อื่น ๆ ความล้มเหลวของระบบไฟฟ้าการนัดหยุดงานข้อพิพาททางจลาจล หรือวัสดุ, ไฟไหม้, น้ำท่วม, พายุ, การระเบิด, การกระทำของพระเจ้า, สงคราม, การกระทำของรัฐบาล, คำสั่งของศาลหรือศาลในประเทศหรือต่างประเทศหรือศาลหรือการไม่ปฏิบัติงานของบุคคลที่สาม 4 Medmonks.com ไม่ได้ยกเว้นความรับผิดต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือของพนักงานหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตหรือการฉ้อโกง

14 การป้องกัน

คุณยินยอมที่จะปกป้องชดใช้ค่าเสียหายและเก็บค่าชดเชยและถือ Medmonks.com และในฐานะเจ้าหน้าที่ตำรวจพนักงาน บริษัท ในเครือหรือตัวแทนอื่น ๆ ที่เป็นอันตรายไม่ว่าจะกับการเรียกร้องใด ๆ การฟ้องร้องดำเนินการค่าใช้จ่ายรวมถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย, ค่าใช้จ่ายความเสียหายความสูญเสียและความต้องการที่เกิดขึ้นโดยหรือความรับผิดต่อบุคคลที่สามซึ่งเป็นผลมาจากกิจกรรมใด ๆ ที่ดำเนินการภายใต้บัญชีของคุณการใช้หรือการใช้งานเว็บไซต์นี้โดยมิชอบรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะการโพสต์เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ การติดต่อกับผู้อื่นในฐานะที่เป็นผลมาจากการโพสต์บนเว็บไซต์นี้การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์อื่น ๆ ของบุคคลที่สามหรือที่เกิดขึ้นจากการละเมิดของคุณหรือการละเมิดข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้

15 ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

เว็บไซต์นี้มีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม การใช้เว็บไซต์บุคคลที่สามของคุณอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการที่มีอยู่ในแต่ละเว็บไซต์เหล่านั้น การเข้าใช้เว็บไซต์อื่นผ่านเว็บไซต์นี้เป็นความเสี่ยงของคุณเอง Medmonks.com ไม่รับผิดชอบและไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูลความคิดเห็นคำแถลงในเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือความปลอดภัยของลิงค์หรือการสื่อสารกับเว็บไซต์เหล่านั้น Medmonks.com ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเมื่อใดก็ได้ ความจริงที่ว่า Medmonks.com มีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้หมายความว่า Medmonks.com รับรองรับรองหรือให้การสนับสนุนเว็บไซต์นั้นและไม่ได้หมายความว่า Medmonks.com มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์เจ้าของหรือผู้สนับสนุนรายอื่น ๆ Medmonks.com ให้การเชื่อมโยงเหล่านี้เป็นเพียงความสะดวกสบายสำหรับผู้ที่ใช้เว็บไซต์นี้

16 ความพร้อมใช้งาน

1 แม้ว่า Medmonks.com จะพยายามให้เว็บไซต์มีอยู่ตลอดเวลาอาจมีโอกาสเกิดขึ้นเมื่อมีการเข้าใช้เว็บไซต์นี้เช่นเพื่อให้สามารถบำรุงรักษาอัพเกรดและซ่อมแซมฉุกเฉินได้หรือเนื่องจากความล้มเหลวของการเชื่อมโยงทางโทรคมนาคมและ อุปกรณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา คุณยอมรับว่า Medmonks.com จะไม่รับผิดต่อคุณสำหรับความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากคุณอันเป็นผลมาจากการปรับเปลี่ยนการระงับหรือการยุติเว็บไซต์ 2 คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการปกป้องและสำรองข้อมูลเนื้อหาและข้อมูลที่คุณส่งมายังเว็บไซต์นี้อย่างเพียงพอและเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่เหมาะสมและเหมาะสมในการสแกนหาไวรัสคอมพิวเตอร์หรือสิ่งทำลายล้างอื่น ๆ

17 การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการให้บริการนี้

Medmonks.com อาจเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกบริการใด ๆ ที่เสนอผ่านเว็บไซต์นี้เป็นครั้งคราวด้วยเหตุผลใด ๆ และโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและโดยปราศจากความรับผิดต่อคุณไคลเอ็นต์อื่นหรือบุคคลที่สาม Medmonks.com ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาการนำเสนอผลการดำเนินงานสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้ใช้และ / หรือความพร้อมใช้งานของส่วนใด ๆ ของเว็บไซต์นี้รวมทั้งข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ตามดุลพินิจของ บริษัท ในบางโอกาส คุณควรตรวจสอบข้อกำหนดในการให้บริการสำหรับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ทุกครั้งที่คุณเข้าสู่เว็บไซต์นี้ การใช้เว็บไซต์และ / หรือคลิกที่ปุ่ม "ยอมรับ" จะเป็นการแสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการที่แก้ไขแล้ว

18 เขตอำนาจศาลและกฎหมายที่ใช้บังคับ

1 เว็บไซต์นี้มีการควบคุมและดำเนินการโดย Medmonks.com จากอินเดีย Medmonks.com ไม่ได้แสดงว่าสิ่งอำนวยความสะดวกบริการรวมทั้งบริการเว็บไซต์และ / หรือเนื้อหาที่นำเสนอผ่านทางเว็บไซต์นี้มีความเหมาะสมหรือเหมาะสมสำหรับการใช้งานในประเทศอื่นนอกเหนือจากอินเดียหรือว่าพวกเขาปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือข้อบังคับใด ๆ ใน ประเทศอื่น ๆ ในการเข้าถึงเว็บไซต์นี้คุณต้องรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและความคิดริเริ่มของคุณเองและมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นตามกฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้ หากไม่ได้รับอนุญาตให้ทำเว็บไซต์นี้สิ่งอำนวยความสะดวกบริการรวมทั้งบริการเว็บไซต์และ / หรือเนื้อหาที่นำเสนอผ่านทางเว็บไซต์นี้หรือส่วนใด ๆ ที่มีอยู่ในประเทศของคุณหรือไม่ว่าจะด้วยเหตุผลสัญชาติถิ่นที่อยู่หรือสิ่งอื่นใด เว็บไซต์นี้สิ่งอำนวยความสะดวกบริการและ / หรือวัสดุที่นำเสนอผ่านทางเว็บไซต์นี้หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของพวกเขาจะไม่ถูกนำไปที่คุณ 2 ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้จะอยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของประเทศอินเดียและคุณตกลงที่จะตกลงเพื่อประโยชน์ Medmonks.com และโดยไม่กระทบต่อสิทธิของ Medmonks.com ในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ ก่อนที่เขตอำนาจศาลใด ๆ ที่มีอำนาจและศาลของอินเดียจะมีอำนาจพิจารณาตัดสินและดำเนินการใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้และเพื่อวัตถุประสงค์ที่คุณส่งต่อเขตอำนาจศาลของศาลอย่างไม่อาจเพิกถอนได้ 3 ภาษาของขั้นตอนการระงับข้อพิพาทใด ๆ หรือการดำเนินการภายใต้เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้จะเป็นภาษาอังกฤษ

19 เบ็ดเตล็ด

การสละสิทธิ์ใด ๆ ของบทบัญญัติใด ๆ ในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้จะต้องเป็นลายลักษณ์อักษรและ Medmonks.com จะเซ็นชื่อให้ถูกต้อง การสละสิทธิ์ใด ๆ ของบทบัญญัติใด ๆ ในข้อตกลงนี้จะไม่เป็นการสละสิทธิ์ของบทบัญญัติอื่นใดหรือเป็นการสละสิทธิ์อย่างต่อเนื่องของบทบัญญัติใด ๆ ในอนาคต บทบัญญัติแต่ละข้อของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้แยกออกจากกันและแยกออกได้และสามารถบังคับใช้ได้ตามนั้น หาก ณ เวลาใด ๆ บทบัญญัติใด ๆ ถูกตัดสินโดยศาลที่มีเขตอำนาจศาลว่าจะเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ความถูกต้องตามกฎหมายและการบังคับใช้บทบัญญัติที่เหลือจะไม่ได้รับผลกระทบหรือมีการด้อยค่าใด ๆ ไม่มีสิ่งใดในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้จะถือว่าเป็นหรือถือว่าเป็นความร่วมมือระหว่างคุณกับ Medmonks.com และคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะไม่ถือว่าเป็นตัวแทนของอีกฝ่ายหนึ่ง ข้อตกลงในการใช้งานนี้แสดงถึงความเข้าใจและข้อตกลงระหว่างคุณกับ Medmonks.com เกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์สิ่งอำนวยความสะดวกและ / หรือบริการของ บริษัท รวมทั้งบริการเว็บไซต์และแทนที่คำแถลงความเข้าใจและข้อตกลงก่อน ๆ