ศัลยแพทย์หัวใจที่ดีที่สุดในมุมไบ

ที่ดีที่สุดหัวใจศัลยแพทย์ในมุมไบ

10.16.2019
250
0

The heart pumps and regulates the blood throughout our body. In patients with any type of heart damage, the heart is unable to maintain the necessary flow or pumpsufficient amount of blood throughout the body. A person diagnosed with heart failure may experience symptoms including shortness of breath that gets worse with excessive physical activity; excessive tiredness, leg swelling, night sweat and irregular sleep.

Heart failure is divided into two categories: One that occurs because of dysfunction in the left ventricular and heart failure caused with normal ejection fraction that depends on whether it affected the ability of the left ventricle to contract or relax or not.

Mumbai is amongst the most popular tourist spot in India, which is slowly turning into a medical tourism destination as well, because of the availability of JCI และ NABH accredited medical centers in the city.

Medical tourists can find the best heart doctors in Mumbai who are qualified to treat all types of complex and common cardiac conditions.

กว่า 50,000 patients travel to Mumbai for different medical treatments from across the world every year. Approximately, 15,000 come to the city for cardiac procedures. Mumbai heart surgeons deliver a success rate of 95%, which is a major reason why these patients are attracted to the city.

Patients can contact our team or use our website to find the best medical specialists according to their preference. They can run customized searches using the filters on the site, to track down the best cardiac surgeon in Mumbai.

What is the difference between a Cardiologist and Cardiac Surgeon? And who treats what?

Different heart conditions are treated by different doctors/ surgeons based on their academic qualifications and training.

Cardiologist Training

Cardiologists have to complete a three-year residency in internal medicine after they get their medical license. Then they get certified by the state they are practicing in before going for a fellowship training in cardiology that can stretch for around 3 to 6 years.

Their training ends with them receiving board certification in treating cardiovascular disease by the State or University unless they also get additional fellowships for performing catheterizations, angioplasties, and pacemaker procedures.

Cardiac Surgeon Training

It can take eight or more years of training for a student to become a cardiothoracic or cardiac, surgeon following the medical school. Future cardiac surgeons have to spend five years in the general surgery residency program that is followed by getting board certification in the same. Then they train for three or more years in clinical cardiothoracic program where they learn to perform surgical procedures for addressing lung, heart, artery, blood vessel, and esophagus disorders. Cardiac surgeons also have to obtain cardiothoracic surgery certification for practicing it. Professionals wishing to gain specialization in pediatric or adult cardiovascular surgery need to pursue additional fellowships.

ความรับผิดชอบ

Both these specialists partner together to deliver patients with state-of-the-art cardiac care in Mumbai. Cardiologists use stress tests, monitors, biopsies, and echocardiograms for diagnosing heart, abnormal heart rhythms, congenital heart defects and other coronary artery conditions. They treat these heart conditions using diet control, medications, and procedures that regulate heartbeats or unblock arteries without requiring major incisions.

Cardiac surgeons operate surgeries on patients who have been referred to them by a cardiologist. They perform heart transplant surgeries, complex bypasses, repair/ correct heart valves, aneurysms and defects. It is important for heart surgeons to stay in touch with current technological advances in surgical techniques and instrumentation to stay at the top.

Mumbai heart surgeons actively visit several conferences to stay in touch with the innovation and advancements in their respective fields.

What are the types of Surgeries performed by Mumbai Cardiologists?

Mumbai heart surgeons are trained to perform all types of invasive and non-invasive procedures concerned with cardiac care.

Some of these treatments might include:

 • ศัลยกรรมปลูกถ่ายหัวใจ
 • การผ่าตัดลิ้นหัวใจ
 • ศัลยกรรมหัวใจเต้นผิดจังหวะ
 • ศัลยกรรมหัวใจพิการ แต่กำเนิด
 • การผ่าตัด CABG (Coronary Artery Bypass Graft)
 • ศัลยกรรมหัวใจพิการ แต่กำเนิด
 • Atrial Septal Defect Closure
 • ศัลยกรรมหัวใจเต้นผิดจังหวะ
 • การผ่าตัดลิ้นหัวใจ
 • Myectomy/ Myotomy
 • LVAD (อุปกรณ์ช่วยด้านซ้ายด้านซ้าย)

Who are the top 10 Heart Surgeons in Mumbai?

Dr Nandkishore KapadiaKokilabhen Dhirubhai Ambani Hospital

Dr Nandkishore Kapadia

ดร. RavishankarLilavati Hospital

ดร. Ravishankar

ดร. ราเชนทพาติลโรงพยาบาลพิเศษ Nanavati Super

ดร. ราเชนทพาติล

Dr Hemant Pathare│ Nanavati Super Speciality Hospital

Dr Hemant Pathare

Dr Anvay Mulayโรงพยาบาล Fortis

Dr Anvay Mulay

Dr Ramakanta Pandaสถาบันหัวใจแห่งเอเชีย

Dr Ramakanta Panda

Dr Vidyadhar S Lad│ Kokilaben Dhirubhai Ambani Hospital

Dr Vidyadhar S Lad

Dr Zainulabedin Hamdulayโรงพยาบาลทั่วโลก

Dr Zainulabedin Hamdulay

Dr Sudhanshu Bhattacharyyaโรงพยาบาล Jaslok

Dr Sudhanshu Bhattacharyya

ดร. สุเรช Joshiโรงพยาบาล Wockhardt

ดร. สุเรช Joshi

To learn more about these top cardiac surgeons in Mumbai, คลิกที่นี่.

ทำไมถึงเลือก Medmonks

Medmonks has collaborated with a network of some of the best cardiac surgeons in Mumbai who take meticulous care of each patient’s case. The surgeons listed on our website perform a spectrum of heart procedures from interventional cardiology to latest technologies like Da Vinci Robotic heart surgery.

Using Medmonks, patients can get in touch with the top medical professionals in the city, without any waiting time.

We ensure to partner with medical centers that have:

· Accredited clinics & units by international standards like JCI, NABH, NABL etc.

· 24-hour nursing & intense care units

· 24-hour blood bank

· Well-qualified and experienced medical specialities

· Latest equipment and machines

· Emergency care facilities for all types of medical emergencies

· FDA approved medical devices for implantation

· A dedicated unit focused on helping international patients

While using Medmonks, patients can stay assured to receive world-class medical care at the most feasible prices. By using our services, medical tourists can undergo treatment at negotiated rates at the best hospitals in Mumbai, from some of their best doctors while receiving personalized care during their stay at the hospital.

ข้อความ: International patients coming to India need to have a valid medical visa to receive treatment in Mumbai. Patients who become sick or get injured when they are already in India can convert their travel visa to medical visa and receive treatment in any city.

ติดต่อ Medmonks’ Team to get in touch with the best cardiac hospitals and top 10 heart surgeons in Mumbai, and make your appointment today.

เกี่ยวกับผู้เขียน

Neha Verma

นักเรียนวรรณกรรมนักเขียนที่ต้องการผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายและนักนามธรรม

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น