ดร. แอนนิต้ากุปต้า

MBBS MS - สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ,
35 ปีแห่งประสบการณ์
Obstetrician & Gynaecology Endoscopic Surgeon
S - 549, Greater Kailash - II,, Delhi-NCR

Request Appointment With Dr Anita Gupta

ช่วงเวลาของคุณอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับความพร้อมของแพทย์

+ 91

MBBS MS - สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

 • An epitome of hard work and compassion, Dr Anita Gupta has dealt with her patients with utmost care and empathy for over 3 decades now.

MBBS MS - สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

การศึกษา-

 • MBBS: GSVM Medical College- Kanpur-1984
 • MS: Obstetrics & Gynaecology - GSVM Medical College –Kanpur-1987
ขั้นตอนการ
 • การกำจัดถุงรังไข่
 • myomectomy
 • การรักษา endometriosis
 • การกลับรายการ Tubal Ligation
 • การตรวจชิ้นเนื้อปากมดลูก
 • รังไข่ทั้งสองข้าง
 • Microdochectomy
ความสนใจ
สมาชิก
 • สมาคมแพทย์แห่งอินเดีย (IMA)
 • AOGD
 • FOGSI
รางวัล